Финансиски план

Годишен финансиски план  за 2019 година (превземи финансиски план 2019)

Годишен финансиски план  за 2018 година (превземи финансиски план 2018)

Годишен финансиски план  за 2017 година (превземи финансиски план 2017)

Годишен финансиски план  за 2016 година (превземи финансиски план 2016)

Годишен финансиски план  за 2015 година (превземи финансиски план 2015)

Годишен финансиски план  за 2014 година (превземи финансиски план 2014)

Годишен финансиски план  за 2013 година (превземи финансиски план 2013)

Годишен финансиски план  за 2012 година (превземи финансиски план 2012)

Годишен финансиски план  за 2011 година (превземи финансиски план 2011)

Годишен финансиски план за 2010 година (превземи финансиски план 2010)

Годишен финансиски план ЈУНИ – ДЕКЕМВРИ 2009 год (превземи финансиски план 2009)

 

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2020 Агенција за регулирање на железничкиот сектор