Годишни извештаи за работа 2018

1.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2018 година

2.Годишен извештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2018 година

3.Попратно писмо до Собрание на РCМ-доставено

4. Одлука за одобрување - Собрание РСМ

 

Годишни извештаи за работа 2017

1.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2017 година

2.Годишен извештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2017 година

3.Попратно писмо до Собрание на РМ-доставено

 

Годишни извештаи за работа 2016

1.Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2016 година

2.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2016

3.Попратно писмо до Собрание на РМ

4.Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа за 2016 година

 

Годишни извештаи за работа 2015

1.Попратно писмо до Собрание на РМ

2.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2015 година

3.Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2015 година

4.Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа за 2015 година

 

Годишни извештаи за работа 2014

1.Допис до Собрание на РМ

2.Одлука за усвојување-Управен одбор

3.Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2014 година

4.Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа за 2014 година

 

Годишни извештаи за работа 2013

1.Допис до Собрание за Годишен извештај за работа за 2013 година

2.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2013 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор

3.Годишен извештај за работа за 2013 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор

4.Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работа за 2013 година

 

 

Годишен извештај за работа 2012

 

Годишен извештај за работа 2011

Годишен финансиски извештај 2011

 

Годишен извештај за работа 2010

Годишен финансиски извештај 2010

 

Годишен извештај за работа 2009

Годишен финансиски извештај 2009

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2020 Агенција за регулирање на железничкиот сектор